Услуги

Resof Total

resoftotaltabletimage
МАРКА : Обща сума

СЪДЪРЖАНИЕ : 400 мг & 100 мг

СЪСТАВ: : HepatitisC-DrReddys-Velpatasvir-100mg-Sofosbuvir-400mg-Resof-Total

ИМЕ НА ФИРМАТА : Д-р Реди

БРОЯ : 28 таблети
Resof Total - 12седмици

resoftotaltabletimage
МАРКА : Обща сума - 12 седмици

СЪДЪРЖАНИЕ : 400 мг & 100 мг

СЪСТАВ: : HepatitisC-DrReddys-Velpatasvir-100mg-Sofosbuvir-400mg-Resof-Total

ИМЕ НА ФИРМАТА : Д-р Реди

БРОЯ : 28 таблети

относно ResofTotal


Предписание лекарство политика


1. resoftotaltablets.com,напълно лицензирана и регулирана аптека, предприема всички предпазни мерки, за да се придържа стриктно към законите и разпоредбите, изложени в предоставянето на медикаменти, отпускани по лекарско предписание. С поставянето на поръчката за лекарствата си по лекарско предписание Вие приемате и приемате следните условия относно закупуването на лекарства, отпускани по лекарско предписание.
2. resoftotaltablets.com няма да дава никакви лекарства, отпускани с рецепта, без валидно предписание от лицензиран лекар.
3. Ако поръчвате лекарство (и) по лекарско предписание, с настоящото потвърждавате, че ще ни изпратите сканирано копие на Вашите валидни предписания чрез електронна поща, факс, Whatsapp или по пощата и тази рецепта след това ще бъде подложена на контрол от и одобрение от нашите квалифицирани фармацевти.
4. Информацията за наркотици, предоставена в resoftotaltablets.com, е само за информационни цели и този уебсайт не е предназначен да предоставя диагноза, лечение или медицински съвет. Ние не носим отговорност за неблагоприятни последици или вреди за Вас в резултат на зависимостта ви от информацията в уебсайта.
5. resoftotaltablets.com изисква от потребителя, клиента или лицето, което се грижи за него, да потвърди, че е напълно наясно с индикациите, нежеланите реакции, лекарствените взаимодействия, ефектите на пропуснатата доза или предозирането на лекарствата, които той поръчва от нас. Необходимо е да потърсите професионален съвет от Вашия лекар, преди да купите или консумирате лекарство от resoftotaltablets.com
6. На адрес resoftotaltablets.com може да поръчате от ваша полза медицински специалист по лекарско предписание.ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Тази информация не трябва да се използва, за да решите дали да приемате този продукт или каквото и да е друго лекарство. Само доставчикът на здравни грижи има познания и обучение, за да реши кои лекарства са подходящи за конкретен пациент. Тази информация не одобрява каквото и да е лекарство като безопасно, ефективно или одобрено за лечение на всеки пациент или здравословно състояние. Това е само кратко обобщение на общата информация за този продукт. Той не включва цялата информация за възможните употреби, указания, предупреждения, предпазни мерки, взаимодействия, неблагоприятни ефекти или рискове, които могат да се отнасят за този продукт. Тази информация не е специфична медицинска помощ и не замества информацията, която получавате от доставчика на здравни услуги. Трябва да говорите с доставчика на здравни услуги за пълна информация за рисковете и ползите от използването на този продукт.


Свържете се с нас

Apartment No.304 A Wing,
Shiva Shakthi chs ltd,
JP Road,
Near Apna Bazar,
Andheri(West),
Mumbai - 400058.
Maharashtra.

+91- 9987711567

applepharmaceutical@gmail.com